Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Beretning for ansvarlige investeringer 2018

Højdepunkter 2018

  • Åbning af verdens største havvindmøllepark, Walney Extension 
  • Investeret i to californiske solcelleparker
  • Investeret i svensk landvindmøllepark
  • Anerkendt klimainvestor – kåret som nr. 1 blandt pensionskasser for 4. år i træk af WWF
  • PKA’s administrerende direktør dansk repræsentant i ny international klimakommission

Forord

PKA’s investeringer skal skabe gode afkast til medlemmerne samtidig med, at de skal bidrage til bæredygtighed og ansvarlighed.
Derfor skal 10% af formuen investeres i grønne eller socialt ansvarlige tiltag inden 2020. I 2018 investerede PKA i to solcelleparker i Californien og en svensk landvindmøllepark og åbnede verdens største havvindmøllepark. Samtidig påvirker PKA selskaber til ansvarlig opførsel inden for områder som klimapåvirkning, samfundsansvar og arbejdstagerrettigheder.

Læs mere

21

mia. kr. til klimainvesteringer

PKA har 21 mia kr. i klimainvesteringer eller 7,5% af formuen. Målet er 10% i 2020

5,5

mio. mennesker har fået lån

PKA er med til at låne penge til 5,5 mio. indbyggere fra udviklingslande gennem mikrofinansfonde

 

60

ekskluderede kulselskaber

PKA har ekskluderet 60 kulselskaber og 63 olie- og gasselskaber, da deres strategier ikke tog højde for klimaændringer

Fokus på FN’s verdensmål

FN’s 17 verdensmål skal sikre en bæredygtig global udvikling og bl.a. udrydde fattigdom og sult, sikre grøn energi og anstændige jobs. PKA har særligt fokus på, at investeringerne og det aktive ejerskab bidrager til syv af målene.

Aktivt ejerskab

Positive forandringer

Det er PKA’s overbevisning, at fokus på miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til selskabers evne til at skabe afkast til investorerne. PKA bruger sin indflydelse til at integrere ansvarlighed ved at stemme på selskabernes generalforsamlinger og gå i dialog med ledelsen hos de selskaber, som PKA investerer i.

arrow_downward

Opdateret skattepolitik

Det er PKA’s overbevisning, at selskaber med en ansvarlig skattepraksis over tid vil skabe et mere stabilt afkast til investorer. Derfor har PKA i en årrække arbejdet med skatteområdet. I lyset af sagerne om udbytteskat og internationalt fokus på regulering af skattely opdaterer PKA i 2019 sin skattepolitik

Øget åbenhed om aktivt ejerskab

PKA bruger sin stemmeret på selskabers generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen. Med en ny digital stemmeplatform skaber PKA gennemsigtighed og overblik over, hvordan PKA stemmer på generalforsamlingerne hos de børsnoterede selskaber, som der investeres i.

Udviklingslande

Afkast og bæredygtig udvikling

PKA investerer i at skabe jobs og bæredygtig vækst i udviklingslande og sikrer samtidig, at der er fokus på gode arbejds- og lønvilkår. Investeringerne øger levestandarden og skaber samtidig gode afkast til medlemmernes pensioner. I 2018 gik PKA med i en stor dansk verdensmålsfond.

arrow_downward

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Investerer i bæredygtig udvikling

I 2018 gik PKA sammen med fem andre pensionskasser og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) om at skabe Danish SDG Investment Fund, der skal bidrage til opnåelse af verdensmålene.

Gode vilkår

PKA bruger sit ejerskab til at arbejde for bedre arbejdsvilkår og arbejdstagerrettigheder hos virksomheder. Samtidig har PKA investeret i to mikrofinansieringsfonde. Fondene udlåner penge i udviklingslande til personer, der gerne vil starte egen virksomhed. 

Klima

Vedvarende energi giver gode afkast

Ud fra økonomiske- og klimamæssige hensyn fortsatte PKA i 2018 med at øge investeringerne i vedvarende energi og udfase investeringerne i selskaber med fossile energikilder – bl.a. med nye investeringer i amerikanske solcelleparker.

arrow_downward

Grøn strøm til millioner af husstande

PKA har investeret i fem havvindmølleparker og to solcelleparker, der giver grøn strøm til 2,3mio. husstande hvilket svarer til 85,2% af Danmarks husstande.

Verdens største havvindmøllepark

I 2018 åbnede verdens største havvindmøllepark i England. Parken vil levere grøn strøm til mere end 600.000 husstande. PKA har investeret 3 mia. kr. i parken. Samlet har PKA investeret 12 mia. kr. i havvindmølleparker, der både giver gode afkast og understøtter den grønne omstilling.

Investering i landvindmøllepark

I 2018 investerede PKA i sin første landvindmøllepark, Blafa, som ligger i Sverige. Parken kommer til at levere strøm til 220.000 husstande, når den står klar 2021.

Solenergi til 100.000 amerikanske hjem

PKA har i 2018 investeret i solcelleparkerne Tranquility og Garland, der ligger i Californien og leverer strøm til 100.000 amerikanske hjem.

PKA-direktør med i ny klimakommission

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA, blev i 2018 udvalgt af Udenrigsministeriet til at repræsentere Danmark i ny klimakommission, der under ledelse af Ban Ki Moon og Bill Gates skal sætte fokus på klimatilpasning

 

Dialog og undersøgelser inden for olie- og gas-, kul- og transportsektorerne

PKA indgår i dialog med virksomheder inden for olie- og gas, kul og transportsektorerne for at undersøge, om deres langsigtede strategi er tilpasset Paris-aftalen.

Bæredygtige ejendomme

Ejendomme bidrager til grøn omstilling

Fra 2008 og frem mod 2020 vil PKA reducere den gennemsnitlige CO2-belastning fra PKA's ejendomme med næsten to tredjedele. PKA’s klimastrategi for danske ejendomsinvesteringer er både med til at fremtidssikre afkastet til medlemmerne og understøtte den grønne omstilling.

arrow_downward

Energimærkning i PKA’s ejendomme

PKA skærer næsten to tredjedele af den gennemsnitlige CO2-belastning per m2 fra sine danske ejendomme frem mod 2020. Fra 2008 til 2016 gik ejendommene fra en gennemsnitligt energimærkning D til C og i 2018 bevægede mærkningen sig mod B, som er målet i 2020 for PKA’s ejendomme.

Ambitioner 2019

Styrket arbejdet med ansvarlige investeringer

PKA vil fortsat investere i klimavenlige energiløsninger og bygninger og påvirke selskaber i en bæredygtig retning i 2019.

arrow_downward

Mål om 10% bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer i 2020

PKA har sat et ambitiøst mål om, at 10 % af formuen skal være investeret i klimaløsninger i 2020 - og er godt på vej – i 2018 var tallet 7 %. På vej mod 2020 vil PKA målrettet gå efter investeringer særligt i virksomheder og projekter, der kan levere grøn energi og stabile afkast.

Strategi for transportsektoren

PKA vil fremover have fokus på transportsektoren, hvor olie spiller en rolle – således bruges 60% af den globale produktion af olie i transportsektoren. I 2019 har PKA særligt fokus på bilsektoren. Konkret går vi i dialog med 15 af de største selskaber i vores investeringsunivers, der svarer til 74% af vores samlede investeringer i bilsektoren for at sammenligne og vurdere selskaberne ud fra deres omstillingsevne i forhold til klimarelaterede risici, overensstemmelse med Paris-aftalen, deres imødekommenhed og engagement samt hvordan selskaberne formår at omstille produktionen til i højere grad at fokusere på ikke-fossile køretøjer.

Fortsat dialog med olie- og gasselskaber

PKA vil fortsat vurdere og indgå i dialog om olie- og gasselskabers omstillingsevne ift. klimarelaterede risici og modstandsdygtigheden i deres forretningsstrategi i en grønnere økonomi og fremtid. Firmaer, der ikke i tilfredsstillende grad tilpasser sig klimarisici og en grønnere fremtid, vil blive ekskluderet fra PKA’s investeringsunivers. 

Påvirke klimadagsordenen

PKA har en ambition om at sikre overgangen til en mere bæredygtig verden – og at sikre de områder, der bliver ramt af uundgåelige klimaforandringer mod de værste konsekvenser. PKA skaber forandring gennem internationale samarbejder af investorer, samt i arbejdet i Global Commission on Adaptation, hvor Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA, er valgt som dansk kommissær. 

Energivenlige ejendomme

Bæredygtighed er fortsat et hovedtema i PKA’s ejendomsinvesteringer, hvor målsætningen er at gå fra en gennemsnitlig energimærkning på B-C i 2018 til gennemsnitligt B ved udgangen af 2020. Dette både ved nye byggerier og energirenovering af eksisterende ejendomme.

Sociale investeringer i udvikling

Private investeringer i sociale indsatser (som fx misbrugsbehandling og udsatte unge) er i disse år i stor udvikling. PKA følger arbejdet i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe nedsat af Den Sociale Kapitalfond.

Aktivt ejerskab

I 2019 får PKA en politik for aktivt ejerskab. Politikken baserer sig på anbefalingerne fra Komitéen for God Selskabsledelse og på det hidtidige arbejde med aktivt ejerskab, bl.a. sammen Hermes og ISS (eksterne partnere, der sikrer ansvarlighed igennem aktivt ejerskab ved generalforsamlinger).

Retningslinjer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

PKA investerer i overensstemmelse med internationale konventioner og principper for selskabers sociale ansvar. Retningslinjerne er vedtaget af bestyrelserne i PKA-pensionskasserne og diskuteres løbende med de delegerede.

arrow_downward

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

PKA’s investeringer skal både skabe gode afkast til medlemmerne og samtidig gøre en positiv forskel for samfundet. Investeringerne understøtter syv af FN’s verdensmål og sker i overensstemmelse med internationale konventioner og principper for selskabers sociale ansvar. Retningslinjerne er vedtaget af bestyrelserne i PKA-pensionskasserne og diskuteres med de delegerede. 

Aktivt ejerskab

PKA er i løbende dialog med de selskaber, der investeres i, om deres arbejde med ansvarlighed. PKA prioriterer dialog med selskaberne fremfor at sælge ejerandelene og vende ryggen til eventuelle problemer. PKA mener, at det er den bedste vej til at skabe positive forandringer hos selskaberne og dermed større værdi til medlemmernes pensioner og samfundet generelt.

FN Global Compact

PKA investerer i overensstemmelse med FN’s Global Compacts principper for samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne er en ramme for selskabers arbejde med ansvarlighed og adresserer bl.a. menneskerettigheder, korruption samt miljø og klima.

Tobaksrestriktion

PKA investerer ikke i tobaksselskaber og har ekskluderet 26 tobaksselskaber. 

Våbenrestriktion

PKA investerer ikke i selskaber, der producerer våben hørende under internationale konventioner for kontroversielle våben som fx klyngebomber og kemiske våben. Restriktionen gælder også for underleverandører, der leverer komponenter, service eller udvikling, der er specielt udviklet til kontroversielle våben. PKA har ekskluderet 35 af disse selskaber.

Kulrestriktion

PKA investerer ikke i selskaber, hvor over 90% af forretningen er baseret på kulaktiviteter. PKA har ekskluderet 60 selskaber på den baggrund.

Olie- og gasrestriktion

PKA har fokus på at påvirke olie- og gasselskaber i en grønnere retning. Selskaberne bliver vurderet og sammenlignet ud fra deres omstillingsevne i forhold til klimarelaterede risici og modstandsdygtigheden i deres forretningsstrategi i en grønnere økonomi. På baggrund af vurderingen har PKA frasolgt 63 olie- og gasselskaber og sat 19 på observationslisten.

Skattepolitik

PKA investerer ansvarligt - dette inkluderer også skatteområdet. PKA mener, at selskaber med en ansvarlig skattepolitik vil skabe det bedste langsigtede afkast, og derfor har PKA siden 2017 haft en klar skattepolitik, der gælder for alle investeringer. Det betyder, at tilrettelæggelse af investeringer og skattestruktur skal sikre, at PKA’s ageren er i overensstemmelse med national lovgivning i de lande, hvor der investeres. Skattepligten af investeringerne foretages kun i lande, hvor der er en international anerkendt lovgivning eller praksis for skatter, regnskabsaflæggelse, selskabsret og transparens. PKA agerer med fuld åbenhed i forhold til skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder. I 2019 opdateres PKA’s skattepolitik, så den afspejler international juridisk og politisk udvikling på skatteområdet.

Lønpolitik

Alle virksomheder, herunder PKA, skal have en lønpolitik, hvis formål er at fremme en sund og effektiv risikostyring. PKA har siden 2015 haft en lønpolitik, der bl.a. indbefatter, at direktionens løn er fast og uden bonusordning med henblik på at sikre sund risikostyring.