Bæredygtige ejendomme

Klimastrategi for ejendomme

PKA er i gang med at skære næsten to tredjedele af det gennemsnitlige energiforbrug ved PKA’s samlede ejendomme. Det er både godt for klimaet og fremtidssikrer afkastet til medlemmerne. Indtil videre har det resulteret i en reduktion fra 2008 til medio 2018 i den gennemsnitlige CO2-udledning med ca. 55 %

Investeringer i svanemærkede boliger

I 2016 investerede PKA i Danmarks første svanemærkede boliger i Hillerød, som der var stor efterspørgsel på. I 2017 investerede PKA derfor yderligere 200 mio. kr. i 105 nye svanemærkede boliger i Rødovre og Hillerød. PKA har investeret i alt 560 mio. kr. i svanemærkede boliger. Boligerne har et lavt energiforbrug, sundt indeklima og fokus på bæredygtighed i hele ejendommens levetid. Alle materialer lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der sikrer et sundt indeklima. I 2018 blev byggerierne i Hillerød og Rødovre indviet.

Som en del af PKA’s bæredygtighedsstrategi for ejendomme og i forlængelse af PKA’s opførelse af Danmarks første svanemærkede lejeboliger i Hillerød, har PKA indgået aftale om udvikling af yderligere 144 svanemærkede boliger i Hillerød. Den samlede investering i boliger i Hillerød udgør 384 mio. kr. PKA har således opført ca. 171 svanemærkede lejeboliger i Hillerød, indledningsvist som et pilotprojekt, for at sikre og udbrede bæredygtighed i ejendomsbranchen.