Bæredygtighed, socialt ansvar og gode afkast

2018 har vist, at FN’s verdensmål og Paris-aftalen har givet politikere, investorer og civilsamfund en global ramme, der understøtter overgangen til en bæredygtig økonomi. Det er en dagsorden, som PKA aktivt arbejder for at bidrage til.

Klimainvesteringer skaber morgendagens energi

Grønne energikilder og klimahensyn indtager i stigende grad en hovedrolle for investorer, når fremtidens infrastruktur, forsyning og transport skal planlægges. Særligt i Kina investeres der intensivt i vedvarende energi, og selvom investeringerne i 2018 faldt i Europa og USA, er der ingen tvivl om, hvilken vej vinden blæser. For PKA giver det god mening at investere i et bedre klima for fremtiden. Det skaber nemlig godt afkast til medlemmerne og en positiv forskel for mennesker verden over. Derfor har PKA en målsætning om, at 10% af investeringerne skal være klimarelaterede i 2020 – og sætter særligt fokus på syv specifikke verdensmål igennem investeringer og partnerskaber.

I dag har PKA klimainvesteringer for 21 mia. kr., hvilket svarer til 7,5% af formuen. Det har medvirket til, at WWF for fjerde år i træk har udnævnt PKA som nr. 1 blandt danske pensionskasser, når det kommer til klimaindsatsen. I år har investeringerne bl.a. udmøntet sig i åbningen af havvindmølleparken Walney Extension, som med 87 møller og en kapacitet på 659 MW kan levere strøm til 600.000 husstande, samt overtagelsen af 49% af to solcelleparker i Californien, der tilsammen leverer strøm til 100.000 amerikanske hjem.

PKA påvirker selskaber til ansvarlighed

Samtidig har PKA ekskluderet 60 kulselskaber og 63 olie- og gasselskaber, da de ikke vurderes at tage de fornødne initiativer for at leve op til Paris-aftalen. PKA fik i 2017 udarbejdet en rapport, der viser, hvad Paris-aftalen og det stigende fokus på vedvarende energi vil betyde for efterspørgslen efter olie i 2035. Rapporten fra Carbon Tracker vurderer, at den globale efterspørgsel efter olie kan falde med op mod 23% over de næste 15 år, og at det vil presse olieprisen ned.

Næste skridt er transportområdet, hvor PKA vil gå til bilindustrien med samme kritiske tilgang som på kul- og olie-gas-området. Det vurderes af Det Internationale Energiagentur, at der skal være 600 millioner el- og hybridbiler på verdensplan i 2040 for at indfri Paris-aftalen. Dette står i kontrast til de i dag ca. to millioner el- og hybridbiler. Udledningen fra biler og lastbiler udgør i dag ca. 16% af de globale udledninger af CO2.

PKA bruger desuden sit ejerskab til at fremme arbejdstagerrettigheder til fordel for både selskaber, medarbejdere og investorer - og har selskabernes generalforsamlinger som løftestang. En bedre forståelse af investeringer i medarbejdere gennem bl.a. ordentlige løn- og arbejdsvilkår bidrager til selskabets langsigtede værdiskabelse. I 2018 var PKA i dialog med 38 selskaber om deres arbejdstagerrettigheder.

 

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør, PKA